SÄÄTIÖMME TOIMII

Lahjoita Vuokon Luonnonsuojelusäätiölle

Haluatko auttaa turvaamaan suomalaisen luonnon monimuotoisuutta?

Tee se Vuokon Luonnonsuojelusäätiön kautta: olemme vuodesta 2007 lähtien tukeneet yli 200 luontoa suojelevaa hanketta kaikkiaan noin 266 000 eurolla. Tuemme projekteja, jotka auttavat eliölajien ja elinympäristöjen suojelua mahdollisimman suorasti.

Avullamme on muun muassa elvytetty tuulihaukkojen kantoja, torjuttu vieraslajeja, kunnostettu perinnemaisemia, selvitetty ilmastonmuutoksen vaikutuksia perhosiin ja tunturikasveihin sekä suojeltu metsiä ja laaja uhanalainen paahdeympäristö.

Voit katsoa sivuiltamme kaikki hankkeet, joille olemme myöntäneet apurahoja ja lukea niiden saavuttamista tuloksista.

Miksi lahjoittaa?

Säätiömme tarvitsee apua, jotta voimme jatkaa suojelutyötä. Tällä hetkellä rahoituksemme perustuu säätiön peruspääomasta saatuihin tuottoihin. Koska resurssimme ovat rajalliset, hyviä suojeluhankkeita jää joka vuosi ilman tukea.

Säätiömme toimii tehokkaasti: hallintomme on kevyt, eivätkä hallituksen jäsenet saa palkkioita. Näin ollen valtaosa säätiön varoista ohjataan suoraan suojeluun.

Näin lahjoitat:

1) Ota yhteyttä asiamieheemme Vesa Lepistöön (yhteystiedot alla)

tai

lahjoita suoraan rahankeräystilillemme FI28 1562 3000 1350 06. Ilmoitathan tällöin yhteystietosi asiamiehellemme.

2) Voit tarkentaa pankkisiirron viestikentässä tai ottamalla meihin yhteyttä, mihin tarkoitukseen haluat ohjata lahjoituksen:

a. Vapaavalintaisen elinympäristön tai lajiryhmän suojeluun
b. Ajankohtaisiin ohjelmiimme (uhanalaisen suoluonnon suojelu, lasten ja nuorten luontotuntemuksen lisääminen)

Lahjoituksen kohdetta ei ole pakko tarkentaa. Tällöin varat käytetään säätiön tavoitteiden mukaisesti eli pääasiassa apurahojen jakamiseen hankkeisiin, jotka mahdollisimman suorasti vaikuttavat suomalaisten eliöryhmien ja elinympäristöjen suojeluun.

Säätiö voi ottaa vastaan myös merkkipäivä- ja testamenttilahjoituksia. Asiamiehemme neuvoo asiassa (yhteystiedot alla).

Kiitämme avustasi – jokainen euro on tärkeä ja käytetään mahdollisimman tehokkaasti suomalaisen luonnon monimuotoisuuden hyväksi!

Yhteystiedot:

Säätiön asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla, puh. 0400 967 104, sähköposti: info [at] vuokonluonnonsuojelusaatio.fi

Poliisihallitus on myöntänyt Vuokon Luonnonsuojelusäätiölle rahankeräysluvan 21.6.2018 päätöksellään RA-2018-606. Lupa on voimassa 1.1.2019 31.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään eliölajien, ympäristön- ja luonnonsuojelun tukemiseen sekä niihin liittyvään tutkimustyöhön, jolla tuetaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja ympäristönsuojelua. Kerätyt varat jaetaan apurahoina, stipendeinä ja avustuksina, Säätiö voi myös hankkia luonnonsuojelun kannalta tarpeellisia alueita.

 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • info[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi