SÄÄTIÖMME TOIMII

Rompaksen inventointileiri

19.2.2016

Säätiömme tuki 700 eurolla Olli Mannisen ja Urpo Taskisen vetämää Rompaksen inventointileiriä Ylitorniolla vuonna 2015. Kaivosyhtiö Mawson Resources tutkii kultakaivoksen perustamista Rompakseen alueelle, jossa on myös Natura-alue. Kemi-Tornion käräjäoikeus tuomitsi yhtiön vuonna 2015 luonnonsuojelurikoksesta, joka koski suojelualueella tehtyjä tutkimuskaivauksia, joiden seurauksena Metsähallituksen mukaan muun muuassa vaateliaita ja suojeltuja kämmeköitä, neidonkenkiä, hävitettiin.

Niinkuin kaivoshankkeilla yleensä, Rompaksella on niin kannatusta kuin vastustusta. Ympäristönsuojelijoiden piirissä on luonnonarvojen ja Natura-alueen lisäksi huolta herättänyt kultamalmissa oleva suuri uraanipitoisuus, joka voi muodostaa ympäristöongelman. Inventointileirin tarkoituksena oli kartoittaa alueen luontoarvoja. Säätiömme asetti apurahan ehdoksi sen, että kerätyt tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmään, jotta ne ovat viranomaisten käytettävissä. Toivomme, että faktojen keräämisestä on apua tämän kiistanalaisen hankkeen jatkovaiheissa.


 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • info[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi