SÄÄTIÖMME TOIMII


Hukkuuko maa, katoaako maisema?
25.2.2020


Uhanalaisia neidonkenkiä ja tikankontteja kartoitettiin Torniossa
29.3.2019


Maakotkia houkutellaan entisille levinneisyysalueilleen kahden tekopesähankkeen voimin
11.1.2019


Uhanalaiset palsasuot sulavat hätkähdyttävän nopeasti
28.12.2018


Miten tikkojen kolot vaikuttavat metsän monimuotoisuuteen?
10.12.2018


Uhanalaisia asukkaita muutettiin ekosysteemihotelliin Kakslammille
30.11.2018


Lampaat, tuli ja talkoolaiset hoitavat Varsinais-Suomen perinnemaisemia
16.11.2018


Taimenen nousueste poistettiin Parkanossa
12.9.2018


Lupiini pysäytettiin talkoovoimin Ryttylässä
4.7.2018


Viiankiaavan vuosi antoi äänen ainutlaatuiselle aapasuolle
22.2.2018


Mitä jokainen meistä voi tehdä biodiversiteetin hyväksi? Arvostettu ilmasto- ja ympäristötutkija vastaa
14.2.2018


Opas soiden ennallistamiseen käsityönä
2.2.2018


Suojelimme 32 hehtaaria arvokasta paahdeympäristöä
11.10.2017


Saaristomeren perinnemaisemia kunnostetaan aari kerrallaan
14.12.2017


Vaellus innosti nuoria luontoharrastukseen
28.8.2017


Pohjanmaan kallisarvoiset metsät halutaan suojeluun
9.8.2017


Perhostutkimus ohjaa Örön saaren suojelua
3.5.2017


Arvokkaita suoperhoshavaintoja Keurusseudulla
16.1.2017


Tunturihaukat riekkojen armoilla
29.9.2016


Valoa vaskitsan salaisuuksiin
29.8.2016


Suoperhoset paljastavat arvokkaat suot
5.8.2016


Lupiinille kyytiä Pohjois-Karjalassa
20.6.2016


Kääväkäskartoitus Keurusseudulla
22.3.2016


Rompaksen inventointileiri
19.2.2016


Kansallispuisto Porkkalaan


Uhanalaisten metsälajien esittelysivut (SYKE)


Hyviä ja huonoja uutisia lämpeneviltä Enontekiön suurtuntureilta


Tutkimus norkomuurahaisen esiintymisestä


Palsamin hävitystä Lopen nuorisoleirillä


Ilmastonmuutoksen vaikutusta Ahvenanmaan perhosiin tutkitaan


Tekopesiä maakotkalle


36 ha metsää suojeltu Varsinais-Suomessa


Tuulihaukka palasi Itäiselle Uudellemaalle


Muuttuva tunturiperhoslajisto otettiin seurantaan


Pohjanmaan kallisarvoiset metsät halutaan suojeluun

9.8.2017

Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan omistamissa metsissä elää rikas uhanalaislajisto. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö rahoitti luontokartoituksia, joiden pohjalta syntyi esitys kymmenen metsäkohteen suojelemiseksi alueilla. Kartoitukset todistavat kohteissa asuvan suojelunarvoisen lajikirjon.

Luonto-Liitto Pohjanmaa, Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri, Ostrobothnia Australis ja Vaasan ympäristöseura (Vasa miljöförening) julkaisivat kartoitusten pohjalta syntyneen suojeluesityksen maaliskuussa 2017. Järjestöt esittävät kymmenen metsävaltaisen kohteen (yhteensä 306 ha) suojelua Vaasassa ja Mustasaaressa.

Vaasan ja Mustasaaren suojelemattomista metsistä löytyi Vuokon säätiön tukemissa maastokartoituksissa useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä kääpälajeja. Metsistä havaittiin vuosina 2015–2016 esimerkiksi maakunnassa harvinaiset tippakääpä, rusokantokääpä, kuusenpiilojäkälä ja aarnisammal. Pohjanmaalle uusina lajeina löytyivät alueellisesti uhanalaiset känsäorvakka, pitsikääpä ja seulakääpä.

Laajaa luonnontilaista korpea Öjenin Natura-alueen ulkopuolella. (Kuva: Birthe Weijola)

Monet havaituista käävistä ovat lahopuulla kasvavia vaateliaita vanhan metsän lajeja. Lajit löytyivät suojelemattomista metsistä, jotka Vaasan kaupunki omistaa. Kartoittajat pitävät lajilöytöjä erittäin merkittävinä. Pääkartoittajina toimivat Vaasan ympäristöseuran varapuheenjohtaja Birthe Weijola ja metsäasiantuntija Keijo Savola.

”Monilla kartoitetuista alueista on lisäksi monipuolinen linnusto, johon kuuluu myös valtakunnallisesti vaarantuneita ja silmälläpidettäviä lajeja. Kohteilla esiintyy myös vaarantuneita ja silmälläpidettäviä jäkälä- ja sammallajeja”, Weijola kertoo.

Arvokasta metsää harvennettu suojeluesityksen jälkeenkin

Suojeluesityksen tehneet järjestöt toivovat Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan ryhtyvän aktiivisesti edistämään esitettyjen kohteiden lakisääteistä suojelua.

”Luonnonsuojelualueet ovat elintärkeitä niille noin kahdeksallesadalle uhanalaiselle metsälajille, jotka eivät säily tehokkaasti hoidetuissa talousmetsissä”, suojeluesityksessä todetaan. ”Esitykseen sisältyvät metsät ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön ja ympäristökasvatuksen kannalta.”

Vaasan ja Mustasaaren metsissä on maankohoamiseen liittyviä luontoarvoja: kuvassa metsäluhta suojeltavaksi esitetyllä alueella. (Kuva: Birthe Weijola)

Suojeluesityksen mukaan Vaasan ja Mustasaaren alueella on valtakunnallisestikin arvioiden rikasta ja monipuolista metsäluontoa: ”Seudun metsien tyypillisiin piirteisiin kuuluvat muun muassa kivikkoisuus, pienipiirteisyys ja maankohoamisrannikon erityiset luontotyypit ja kehityssarjat.”

Vaasan kaupungin asettama virkamiestyöryhmä valmistelee kaupungin vastausta suojeluesitykseen. Uudessa yleiskaavassa arvokkaiden metsien kohdalle on suunniteltu monenlaista toimintaa. Kaupunki on hakannut metsää yhdellä esitetyistä suojelukohteista suojeluesityksen julkistamisen jälkeen.

------------------------------

Lue lisää: Suojeluesitys

Uutisia Weijolan ja Savolan havainnoista:

Yle: Suojelemattomasta metsästä löytyi harvinaisia lajistoaarteita Vaasassa – maankäyttö uhkaa

Pohjalainen: Vaasan metsistä löytyi merkittäviä lajistoaarteita

 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • info[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi