Ohjeet apurahojen hakemiseksi 2019


Vuoden 2019 apurahoja voi hakea 1.2.–31.3.2019

Vuonna 2019 jaamme apurahaa noin 20 000 euroa. Apurahat jaetaan useiden hankkeiden kesken.

Milloin apurahaa voi hakea?

Vuoden 2019 apurahat ovat haettavissa helmi-maaliskuun aikana. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 31.3.2019.

Millaisiin projekteihin apurahaa kannattaa hakea?

Myönnämme apurahaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja edistämistä tukeviin hankkeisiin. Suosimme hankkeita, jotka liittyvät uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen suojeluun mahdollisimman konkreettisesti.

Toivomme vuonna 2019 hakemuksia erityisesti hankkeisiin, jotka:

- kartoittavat teiden, radanvarsien, entisten soranottoalueiden tai vastaavien lämpimien paahdealueiden eliölajistoa,

- liittyvät suoluonnon suojeluun, tai

- tukevat nuorten luontoharrastuksia

- suojelevat monimuotoisuutta ja uhanalaisia lajeja käytännön toimenpiteillä (jokavuotinen erityiskohteemme).

Suosimme pieniä ja keskisuuria hankkeita, jotka eivät saa merkittävää tukea muualta. Vaikka tuemme usein perhosiin liittyviä hankkeita, annamme apurahoja kaikkien eliöryhmien ja elinympäristöjen suojeluun. Katso tästä lisätietoja aiemmin myöntämistämme apurahoista.

Huomaa myös, että saamamme lahjoituksen johdosta (Lahjoitus Suomen sudenkorentoseuralta) meiltä voi hakea apurahoja sudenkorentoihin liittyviin hankkeisiin.

Tuemme opinnäytetöitä, julkaisuja ja opaskirjoja, jos ne lisäävät uhanalaisten tai suojelua vaativien eliölajien tai elinympäristöjen tuntemusta ja mahdollisimman suoraan niiden suojelua.


Mitä hakijalta vaaditaan?

Hakijalla tulee olla hyvä asiantuntemus hankkeen aihealueella. Säätiö edellyttää loppuraporttia tai vastaavaa esitystä toteutetusta hankkeesta. Raporttipohja on ladattavissa tästä. Raportti tulee toimittaa säätiölle viimeistään tammikuussa 2020.

Miten apurahaa voi hakea?

Apurahaa haetaan hakulomakkeella (huom. lomake muuttunut aiemmista vuosista).

Jos käytössäsi on Google-tili, avaa hakulomake tästä. Silloin voit helposti lähettää lomakkeen mukana hakemukseesi mahdollisesti kuuluvat liitteet. Tämä on toivomamme tapa.

Jos sinulla ei ole Google-tiliä, valitse tämä hakulomake. Jos käytät tätä lomaketta, lähetä liitteet erikseen lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Hakulomakkeessa on ohjeet hakemuksen tekemiseen. Suosittelemme tutustumaan ohjeisiin ja lomakkeeseen ennen hakemuksen täyttämistä. Tarvitset lomakkeen täyttämiseen Internet-yhteyden. Muulla tavalla laadittuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Tietosuojaseloste

__________

Säätiö voi poikkeuksellisesti tukea ennakoimattomia ja kiireellisiä suojeluhankkeita myös normaalin hakuajan ulkopuolella. Hakuajan ulkopuolista apurahaa voi hakea ottamalla yhteyttä säätiön asiamieheen Vesa Lepistöön.

Lisätietoja apurahoista antaa säätiön asiamies Vesa Lepistö: puh. 0400 967 104, info [at] vuokonluonnonsuojelusaatio.fi.


SÄÄTIÖMME TOIMII

 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • info[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi