Ohjeet apurahojen hakemiseksi 2017


Vuoden 2017 apurahat ovat haettavissa tammi-maaliskuun aikana. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 31.3.2017.

Vuoden 2017 apurahamäärä 0n 20 000 euroa, johon sisältyy 3 000 euron osuus sudenkorentojen suojelu- ja tutkimushankkeisiin Suomen sudenkorentoseuran lahjoituksen pohjalta. Apurahat jaetaan useiden hakemusten kesken.

Apurahoja myönnetään luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja edistämistä tukeviin hankkeisiin. Hankkeiden tulee liittyä huonosti tunnettujen tai uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen välittömään suojeluun. Vaikka säätiö tukee mihin tahansa eliöryhmään liittyviä hankkeita, ovat perhoset sen yksi erityiskohde.

Vuonna 2017 säätiö toivoo erityisesti hakemuksia projekteihin, jotka:

- tuottavat uutta tietoa huonosti tutkituilta alueilta tai puutteellisesti selvitetyistä eliöryhmistä Suomessa, erityisesti uhanalaisesta lajistosta

tai

- koskevat pitkäkestoisia ympäristön tilaan tai tärkeisiin eliöryhmiin kohdistuvia seurantahankkeita, joita on aikaisemmin tuettu yhteiskunnan varoin, mutta joiden rahoitusta on supistettu tai se on kokonaan lopetettu.

Lisäksi säätiö haluaa edelleen osallistua hankkeisiin, jotka liittyvät suoluonnon suojeluun ja nuorten luontoharrastuksen tukemiseen.

Säätiö suosii pieniä ja keskisuuria hankkeita, joilla on suora vaikutus suojeluun, ja jotka eivät saa muuta merkittävää tukea julkishallinnolta tai valtakunnallisten kampanjoiden kautta. Opinnäytetöitä, julkaisuja ja opaskirjoja voidaan tukea vain, jos ne lisäävät uhanalaisten tai suojelua vaativien eliölajien tai ympäristöjen tuntemusta ja vaikuttavat näin suojelutoimien edistämiseen.

Säätiö voi poikkeuksellisesti tukea myös normaalin hakuajan ulkopuolella ennakoimattomia ja kiireellisiä suojeluhankkeita.

Hakijalla tulee olla hyvä asiantuntemus hankkeen aihealueella. Säätiö edellyttää loppuraporttia tai vastaavaa esitystä toteutetusta hankkeesta. Raporttipohja on ladattavissa tältä sivustolta. Raportti tulee toimittaa säätiölle viimeistään tammikuussa 2018.

Apurahaa tulee hakea käyttäen sähköistä hakulomaketta. Lomake tulee lähettää ohjeen mukaan säätiölle sähköpostitse. Liitetiedostoja voi lähettää myös säätiön postiosoitteeseen. Muulla tavalla laadittuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Lisätietoja apurahoista antaa säätiön asiamies Vesa Lepistö: puh. 0400 967 104, vesa.lepisto [at] vuokonluonnonsuojelusaatio.fi.

Voit ladata hakulomakkeen myös tästä linkistä.

SÄÄTIÖMME TOIMII

 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • vesa.lepisto[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi