Ohjeet apurahojen hakemiseksi 2018


Vuoden 2018 apurahoja voi hakea 1.2.–31.3.2018.

Vuonna 2018 jaamme apurahaa noin 20 000 euroa. Apurahat jaetaan useiden hankkeiden kesken. Summaan sisältyy 2 200 euroa sudenkorentojen suojelu- ja tutkimushankkeisiin (Lahjoitus Suomen sudenkorentoseuralta).

Milloin apurahaa voi hakea?

Vuoden 2018 apurahat ovat haettavissa helmi-maaliskuun aikana. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 31.3.2018.

Millaisiin projekteihin apurahaa kannattaa hakea?

Myönnämme apurahaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja edistämistä tukeviin hankkeisiin. Suosimme hankkeita, jotka liittyvät uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen suojeluun mahdollisimman konkreettisesti.

Toivomme vuonna 2018 hakemuksia erityisesti hankkeisiin, jotka:

- tuottavat uutta tietoa Suomessa huonosti tutkituilta alueilta tai puutteellisesti selvitetyistä eliöryhmistä,

- ovat ympäristön tilaan tai tärkeisiin eliöryhmiin kohdistuvia pitkäkestoisia seurantahankkeita, joiden aiempi rahoitus on vaarantunut,

- kartoittavat teiden, radanvarsien, entisten soranottoalueiden tai vastaavien lämpimien paahdealueiden eliölajistoa,

- liittyvät suoluonnon suojeluun, tai

- tukevat nuorten luontoharrastuksia

- suojelevat monimuotoisuutta ja uhanalaisia lajeja käytännön toimenpiteillä (jokavuotinen erityiskohteemme).

Suosimme pieniä ja keskisuuria hankkeita, jotka eivät saa merkittävää tukea muualta. Tuemme usein perhosiin liittyviä hankkeita, mutta annamme apurahoja kaikkien eliöryhmien ja elinympäristöjen suojeluun.

Tuemme opinnäytetöitä, julkaisuja ja opaskirjoja, jos ne lisäävät uhanalaisten tai suojelua vaativien eliölajien tai elinympäristöjen tuntemusta ja mahdollisimman suoraan niiden suojelua.

Mitä hakijalta vaaditaan?

Hakijalla tulee olla hyvä asiantuntemus hankkeen aihealueella. Säätiö edellyttää loppuraporttia tai vastaavaa esitystä toteutetusta hankkeesta. Raporttipohja on ladattavissa tästä. Raportti tulee toimittaa säätiölle viimeistään tammikuussa 2019.

Miten apurahaa voi hakea?

Apurahaa haetaan hakulomakkeella (huom. lomake muuttunut aiemmista vuosista).

Jos käytössäsi on Google-tili, avaa hakulomake tästä. Silloin voit helposti lähettää lomakkeen mukana hakemukseesi mahdollisesti kuuluvat liitteet. Tämä on toivomamme tapa.

Jos sinulla ei ole Google-tiliä, valitse tämä hakulomake. Jos käytät tätä lomaketta, lähetä liitteet erikseen lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Hakulomakkeessa on ohjeet hakemuksen tekemiseen. Suosittelemme tutustumaan ohjeisiin ja lomakkeeseen ennen hakemuksen täyttämistä. Tarvitset lomakkeen täyttämiseen Internet-yhteyden. Muulla tavalla laadittuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

__________

Säätiö voi poikkeuksellisesti tukea ennakoimattomia ja kiireellisiä suojeluhankkeita myös normaalin hakuajan ulkopuolella.

Lisätietoja apurahoista antaa säätiön asiamies Vesa Lepistö: puh. 0400 967 104, info [at] vuokonluonnonsuojelusaatio.fi.


SÄÄTIÖMME TOIMII

 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • info[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi