SÄÄTIÖMME TOIMII


Hukkuuko maa, katoaako maisema?
25.2.2020


Uhanalaisia neidonkenkiä ja tikankontteja kartoitettiin Torniossa
29.3.2019


Maakotkia houkutellaan entisille levinneisyysalueilleen kahden tekopesähankkeen voimin
11.1.2019


Uhanalaiset palsasuot sulavat hätkähdyttävän nopeasti
28.12.2018


Miten tikkojen kolot vaikuttavat metsän monimuotoisuuteen?
10.12.2018


Uhanalaisia asukkaita muutettiin ekosysteemihotelliin Kakslammille
30.11.2018


Lampaat, tuli ja talkoolaiset hoitavat Varsinais-Suomen perinnemaisemia
16.11.2018


Taimenen nousueste poistettiin Parkanossa
12.9.2018


Lupiini pysäytettiin talkoovoimin Ryttylässä
4.7.2018


Viiankiaavan vuosi antoi äänen ainutlaatuiselle aapasuolle
22.2.2018


Mitä jokainen meistä voi tehdä biodiversiteetin hyväksi? Arvostettu ilmasto- ja ympäristötutkija vastaa
14.2.2018


Opas soiden ennallistamiseen käsityönä
2.2.2018


Suojelimme 32 hehtaaria arvokasta paahdeympäristöä
11.10.2017


Saaristomeren perinnemaisemia kunnostetaan aari kerrallaan
14.12.2017


Vaellus innosti nuoria luontoharrastukseen
28.8.2017


Pohjanmaan kallisarvoiset metsät halutaan suojeluun
9.8.2017


Perhostutkimus ohjaa Örön saaren suojelua
3.5.2017


Arvokkaita suoperhoshavaintoja Keurusseudulla
16.1.2017


Tunturihaukat riekkojen armoilla
29.9.2016


Valoa vaskitsan salaisuuksiin
29.8.2016


Suoperhoset paljastavat arvokkaat suot
5.8.2016


Lupiinille kyytiä Pohjois-Karjalassa
20.6.2016


Kääväkäskartoitus Keurusseudulla
22.3.2016


Rompaksen inventointileiri
19.2.2016


Kansallispuisto Porkkalaan


Uhanalaisten metsälajien esittelysivut (SYKE)


Hyviä ja huonoja uutisia lämpeneviltä Enontekiön suurtuntureilta


Tutkimus norkomuurahaisen esiintymisestä


Palsamin hävitystä Lopen nuorisoleirillä


Ilmastonmuutoksen vaikutusta Ahvenanmaan perhosiin tutkitaan


Tekopesiä maakotkalle


36 ha metsää suojeltu Varsinais-Suomessa


Tuulihaukka palasi Itäiselle Uudellemaalle


Muuttuva tunturiperhoslajisto otettiin seurantaan


Tutkimus norkomuurahaisen esiintymisestä

Suomella katsotaan olevan kansainvälinen vastuu tiettyjen pohjoisten alkuperäislajien säilyttämisestä. Vastuu merkitsee lähinnä sitä, että lajin seurantaa ja tutkimusta on tehostettava ja että lajin elinympäristö tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa – vaikka lajit eivät välttämättä ole uhanalaisia. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö tuki Salla Härkösen väitöskirjatyötä sen tärkeän aiheen ja sen suojelutarpeisiin keskittyvän lähestymistavan vuoksi.

Väitöskirjassaan ”Muurahaisten pesävieraat: norkomuurahaisen esiintyminen” Härkönen selvittää yhden maamme vastuulajin, norkomuurahaisen (Formicoxenus nitidulus), sekä muiden pesävieraiden esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä Turun ja Kuopion seudulla sijaitsevista kekomuurahaisten pesistä kerättyjen näytteiden avulla. Selvittämällä minkälaisissa keoissa pesävieraslajisto on runsaimmillaan sekä minkälaisissa metsäympäristöissä nämä keot esiintyvät, saadaan arvokasta tietoa kekojen ja sitä kautta eri ympäristöjen suojelutarpeesta. Tavoitteena on lisäksi saada tietoa norkomuurahaisen perusekologiasta.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiöltä saatu apuraha käytettiin työn ensimmäiseen vaiheeseen, kesän ja syksyn 2014 aikana tehtyihin maasto- ja laboratoriotöihin tutkimusmateriaalin keräämiseksi.

Osatyössä II selvitetään, miten keon koko, etäisyys naapuripesiin tai yhteiskuntarakenne vaikuttavat norkomuurahaisten esiintymiseen. Alustavan aineiston tarkastelun perusteella vaikuttaa siltä, että norkomuurahaisia tavataan todennäköisemmin kaljukekomuurahaisten kuin punakekomuurahaisten pesistä. Kaljukekomuurahaiset muodostavat monipesäisiä ja -kuningattarisia yhdyskuntia toisin kuin punakekomuurahaiset, joiden yhdyskunnat ovat yksipesäisiä ja niissä on vain yksi kuningatar.

Osatyössä III selvitetään norkomuurahaisten ravintoa geneettisten menetelmien avulla ja sitä kautta niiden mahdollista vaikutusta isäntämuurahaisiin.

Osatyössä IV tutkitaan ympäristön laadun vaikutusta pesävieraiden esiintymiseen vertailemalla hakkuualueilla ja metsäympäristössä sijaitsevia kekoja ja niiden pesävieraslajistoa (lähinnä myrmekofiilikovakuoriaisia). Näytteistä löytyneiden kovakuoriaisten lajinmääritys aloitetaan tammikuussa 2015. Alustavat analyysit kekojen ominaisuuksista osoittavat, että metsien hakkuu aiheuttaa kekojen kuivumista sekä niiden lämpökapasiteetin heikentymistä. Tällä saattaa olla negatiivinen vaikutus paitsi muurahaisten myös niiden pesävieraiden lisääntymiseen sekä muihin toimintoihin.

Julkaistu 13.1.2015

 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • info[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi