SÄÄTIÖMME TOIMII


Hukkuuko maa, katoaako maisema?
25.2.2020


Uhanalaisia neidonkenkiä ja tikankontteja kartoitettiin Torniossa
29.3.2019


Maakotkia houkutellaan entisille levinneisyysalueilleen kahden tekopesähankkeen voimin
11.1.2019


Uhanalaiset palsasuot sulavat hätkähdyttävän nopeasti
28.12.2018


Miten tikkojen kolot vaikuttavat metsän monimuotoisuuteen?
10.12.2018


Uhanalaisia asukkaita muutettiin ekosysteemihotelliin Kakslammille
30.11.2018


Lampaat, tuli ja talkoolaiset hoitavat Varsinais-Suomen perinnemaisemia
16.11.2018


Taimenen nousueste poistettiin Parkanossa
12.9.2018


Lupiini pysäytettiin talkoovoimin Ryttylässä
4.7.2018


Viiankiaavan vuosi antoi äänen ainutlaatuiselle aapasuolle
22.2.2018


Mitä jokainen meistä voi tehdä biodiversiteetin hyväksi? Arvostettu ilmasto- ja ympäristötutkija vastaa
14.2.2018


Opas soiden ennallistamiseen käsityönä
2.2.2018


Suojelimme 32 hehtaaria arvokasta paahdeympäristöä
11.10.2017


Saaristomeren perinnemaisemia kunnostetaan aari kerrallaan
14.12.2017


Vaellus innosti nuoria luontoharrastukseen
28.8.2017


Pohjanmaan kallisarvoiset metsät halutaan suojeluun
9.8.2017


Perhostutkimus ohjaa Örön saaren suojelua
3.5.2017


Arvokkaita suoperhoshavaintoja Keurusseudulla
16.1.2017


Tunturihaukat riekkojen armoilla
29.9.2016


Valoa vaskitsan salaisuuksiin
29.8.2016


Suoperhoset paljastavat arvokkaat suot
5.8.2016


Lupiinille kyytiä Pohjois-Karjalassa
20.6.2016


Kääväkäskartoitus Keurusseudulla
22.3.2016


Rompaksen inventointileiri
19.2.2016


Kansallispuisto Porkkalaan


Uhanalaisten metsälajien esittelysivut (SYKE)


Hyviä ja huonoja uutisia lämpeneviltä Enontekiön suurtuntureilta


Tutkimus norkomuurahaisen esiintymisestä


Palsamin hävitystä Lopen nuorisoleirillä


Ilmastonmuutoksen vaikutusta Ahvenanmaan perhosiin tutkitaan


Tekopesiä maakotkalle


36 ha metsää suojeltu Varsinais-Suomessa


Tuulihaukka palasi Itäiselle Uudellemaalle


Muuttuva tunturiperhoslajisto otettiin seurantaan


Suojelimme 32 hehtaaria arvokasta paahdeympäristöä

11.10.2017

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on perustanut Hausjärven Ryttylään 32 hehtaarin luonnonsuojelualueen. Uusi Kakslammin luonnonsuojelualue sisältää harvinaista, harjumetsätyyppistä paahdeympäristöä. Siellä elää runsaasti uhanalaisia hyönteisiä ja harvinaisia kasveja. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö suojeli alueen yhteistyössä Rudus Oy:n kanssa.

Kanta-Hämeessä sijaitseva Kakslammin luonnonsuojelualue on entinen soranottokohde. Vaikka alue on vahvasti ihmisen muokkaama, se on oikea harvinaisten lajien keidas: siellä esiintyy lukuisia uhanalaisia hyönteisiä ja niille elintärkeitä kasvilajeja.

"Kakslammin luonnonsuojelualue on lajistoltaan erittäin arvokas. Luontaiset paahdeympäristöt ja niiden lajit harvinaistuvat koko ajan. Tarkasteltuamme alueen lajistoa totesimme, että paikka on ehdottomasti suojelemisen arvoinen", kertoo Vuokon Luonnonsuojelusäätiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Nupponen tyytyväisenä.

Isotoukohärkä (kuvaaja: Tapio Kujala)

Maitepunatäplä (kuvaaja: Seppo Uotila)

Hyönteislajeista alueelta on löydetty muun muassa erittäin uhanalaiset (EN) maitekiiltokääriäinen, keltasiimakiertomehiläinen ja isotoukohärkä sekä vaarantuneet (VU) mansikkavarsikoi, maitepunatäplä, ja sysimaamehiläinen.

Alueella kasvaa myös rauhoitettua masmaloa. Useiden kasvilajien kasvustot ovat niin laajoja, että uhanalaiset hyönteiset voivat muodostaa alueelle pysyviä kantoja.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön tavoite on pitää alue riittävän avoimena ja paahteisena ympäristönä estämällä sen umpeenkasvu ja siellä kasvavien lupiinien leviäminen. Lisäksi kohteessa olevan lahopuun määrää pyritään lisäämään, jotta siellä elävä hyönteislajisto rikastuisi edelleen.

Ainutlaatuinen yhteishanke

Soranotto nyt perustetulla suojelualueella loppui 1990-luvulla. Alueen omistanut Rudus Oy huolehti sen jälkeen alueen jälkihoidosta ja maisemoinnista luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen. Rudus myi alueen elokuussa Vuokon Luonnonsuojelusäätiölle nimellisellä yhden euron hinnalla.

Kohteessa on harvinainen masmaloalue (kuva: Rudus Oy)

Jatkossa alueen luontoarvoja hoitaa Vuokon Luonnonsuojelusäätiö yhteistyössä Hausjärven kunnan ja urheiluseura Ryttylän Kirin kanssa. Alueen hoidossa ja sen tutkimuksessa tullaan tekemään yhteistyötä myös ympäristönsuojelujärjestöjen ja hyönteisharrastajien kanssa.

Hanketta voi pitää hyvin ainutkertaisena: siinä liikeyrityksen, luonnonsuojelusäätiön, kunnan, urheiluseuran ja ELY-keskuksen saumaton yhteistyö johti uuden luonnonsuojelualueen syntymiseen niin, että alue säilyy myös jatkossa virkistys- ja luontoarvoiltaan rikkaana.

Kakslammin virkistyskäyttö ja suojelu tukevat toisiaan

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö ja Hausjärven kunta ovat tehneet pitkäaikaisen vuokrasopimuksen alueella olevien ulkoilureittien käytöstä. Alueella on suositut ulkoilureitit ja frisbeegolf-rata, jotka säilyvät aktiivisessa käytössä.

”Tässä tilanteessa kaikki voittavat. Kaikenlainen liikunta alueella on luonnolle hyväksi, koska se edesauttaa maanpinnan pysymistä avoimena", Pertti Nupponen riemuitsee.

"Kuntalaisten iloksi alueen suojelu varmistaa sen, että se tulee säilymään virkistyskohteena. Yhdessä tulemme pitämään huolta, että se säilyy myös jälkipolville.”

Hämeen ELY-keskus hyväksyi 6.10.2017 alueen suojelun harvinaisena harjumetsätyyppisenä paahdeympäristönä.

Kakslammin luonnonsuojelualueen perustaminen on osa Suomi 100 -ohjelmaa sekä ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kampanjaa "Luontolahjani satavuotiaalle".

Lisätietoja: tiedote ePressi-palvelussa.

Katso myös mainio, hankkeesta kertova video Youtubesta!

 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • info[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi