SÄÄTIÖMME TOIMII

Tarkoitus ja toiminta

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on vuonna 2007 perustettu säätiö, joka säädekirjansa mukaisesti "tukee eliölajien, ympäristön- ja luonnonsuojelua sekä niihin liittyvää tutkimustyötä, samoin kuin luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja suojelua." Tätä varten säätiö myöntää apurahoja suojelu-, tutkimus- ja julkaisutoimintaan, tai muutoin tukee taloudellisesti tavoitteidensa mukaisia hankkeita.

Vuoteen 2018 mennessä säätiö on jakanut apurahoja yhteensä noin 266 000 euroa, ja tuettuja hankkeita on ollut yli 200. Perhosiin liittyviä suojelu- ja tutkimushankkeita näistä on ollut yli 70, ja niitä on tuettu noin 88 000 eurolla. Katso lista myönnetyistä apurahoista.

 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • info[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi