SÄÄTIÖMME TOIMII

Säätiön historiaa

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön perustivat vuonna 2007 Pertti Nupponen ja Pirjo Pesola.

Taustalla on kehitys, jota 70-luvun nuori luontokerholainen on joutunut todistamaan. Vanhat seka- ja havumetsät ovat vähentyneet Etelä-Suomessa. Vain satunnaisesti rämähtää metso lentoon sienimetsälle lähteneen edestä. Kuukkelit eivät enää käy talviruokinnalla Ruoveden Siikanevan metsäkämpän pihassa. Myös perinteiset maatalousympäristöt ovat vähentyneet. Niityillä ja kedoilla elävien päiväperhosten kirjo on vaarantunut. Luonnon monimuotoisuus on kärsinyt, ja monien lajien selviäminen populaatioiden sirpaloituessa on vaarassa.

Maapallolla riittää ympäristöongelmia. Itämeren saastuminen, ilmaston lämpeneminen ja maapallon kasvavan ja vaurastuvan väestön aiheuttama luonnonvarojen käytön lisääntyminen ovat kaikki valtavia haasteita. Näillä alueilla tehdään töitä kansainvälisellä tasolla niin järjestöjen kuin hallitusten toimesta. Pienen säätiön mahdollisuudet vaikuttaa tämän kokoluokan asioihin ovat vähäiset.

Näistä lähtökohdista päätimme kohdistaa säätiön tarkoituksen selkeästi rajatulle alueelle: Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on perustettu suomalaisen luonnon- ja ympäristönsuojelun edistämiseksi, katoavia elinympäristöjä ja niistä riippuvaisia eliölajeja auttamaan. Säätiö pyrkii toimimaan ketterästi ja tukemaan varsinkin sellaisia luonnon monipuolisuuden säilyttämiseen tähtääviä hankkeita, joihin muut tukitoimet eivät yllä.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiön nimi juontuu toisen perustajan nuoruudesta Rellussa, silloisessa Tampereen Reaalilyseossa. Koulussa toimi - ja toimii vieläkin - perinteikäs ja aktiivinen luontokerho Vuokko, jonka toiminnassa mukana vietetyt vuodet ovat vaikuttaneet monen nuoren käsitykseen luonnon- ja ympäristönsuojelun tärkeydestä. Perhoset ovat erikoiskohteena säätiön toiminnassa; tämä on perintöä niin säätiön perustajan, hallituksen jäsenen kuin asiamiehenkin perhostuntemuksesta ja -harrastuksesta.

Ilta Siikanevan Isonsilmän kämpällä, Pertti Nupponen vasemmalla.

 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • info[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi