SÄÄTIÖMME TOIMII

Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle
– ja lahja perhosille

HUOM! KAMPANJA PÄÄTTYI VUODEN 2017 LOPUSSA.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on mukana ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön käynnistämässä Luontolahjani satavuotiaalle ‑hankkeessa.

Hankkeessa maanomistajia kutsutaan perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla lisäksi yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan.

Luontolahjan voi antaa myös rahallisesti säätiöiden välityksellä. Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on mukana niiden säätiöiden joukossa, joille valtio ohjaa kansalaisia tekemään lahjoituksia suojeltavan maa-alueen hankkimiseksi.

Perhoset ovat olleet tänä vuonna säätiömme toiminnassa erityisen paljon esillä käynnistämämme Kansallisperhonen-äänestyksen vuoksi. Sen johdosta säätiön hallitus on päättänyt, että Luontolahjani satavuotiaalle -hankkeen kautta saamamme lahjoitukset käytetään maa-alueeseen, jolla esiintyy suojelun tarpeessa olevia perhoslajeja. Tällainen alue on todennäköisesti elinympäristö myös muille harvinaisille hyönteisille ja kasvilajeille.

Suojeltava alue voi olla niitty, keto tai muu paahteinen alue, miksei myöskin suoalue.

Tämä sopii hyvin myös ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön antamiin ohjeisiin: "Suojeltava alue voi olla esimerkiksi erityisen luonnonkaunis, sillä voi elää tai olla harvinainen eliölaji, alueella on erikoinen luonnonmuodostuma tai sen suojelu voidaan katsoa muusta syystä luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi. Minimipinta-alaa lahjoituksille ei ole."

Lahjoittaminen todella kannattaa tänä vuonna, koska sillä saa valtion osallistumisen myötä aikaan kaksinkertaisen vaikutuksen! Suomen valtio on lupautunut suojelemaan saman pinta-alan kuin mitä yksityiset lahjoittajat suojelevat.

Vuokon Luonnonsuojelusäätiö on vastuussa rahalahjoituksista ja niiden käytöstä oikeaan tarkoitukseen. Raportoimme käytöstä vuoden 2017 loputtua.

HUOM! KAMPANJA PÄÄTTYI VUODEN 2017 LOPUSSA.

Lisätietoja kampanjasta: luontolahjani.fi

 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • info[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi