Ohjeet apurahojen hakemiseksi 2020


Apurahoja voi hakea 1.2.–31.3.2020. Jaamme apurahoja noin 1520 000 euroa. Apurahat jaetaan useiden hankkeiden kesken.

Milloin apurahaa voi hakea?

Apurahat ovat haettavissa helmi-maaliskuun 2020 aikana. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 31.3.2020.

Millaisiin projekteihin apurahaa kannattaa hakea?

Myönnämme apurahaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja edistämistä tukeviin hankkeisiin. Suosimme hankkeita, jotka liittyvät uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen suojeluun mahdollisimman konkreettisesti.

Vuoden 2020 erityisteemana on ajankohtainen asia: mahdollinen hyönteiskato, joka koskettaa myös Suomea. Toivomme erityisesti hakemuksia liittyen hyönteiskatoon ja siihen liittyviin selvitys- ja kartoitushankkeisiin.

Etsimme myös hankkeita, jotka:

- kartoittavat teiden, radanvarsien, entisten soranottoalueiden tai vastaavien lämpimien paahdealueiden eliölajistoa,

- liittyvät suoluonnon ja kosteikkojen suojeluun, tai

- tukevat lasten ja nuorten luontoharrastuksia

Perusteemanamme ovat kaikenlaiset hankkeet, jotka suojelevat monimuotoisuutta ja uhanalaisia lajeja konkreettisella tavalla.


Suosimme pieniä ja keskisuuria hankkeita, jotka eivät saa merkittävää tukea muualta. Vaikka tuemme usein perhosiin ja hyönteisiin liittyviä hankkeita, annamme apurahoja kaikkien eliöryhmien ja elinympäristöjen suojeluun. Katso tästä lisätietoja aiemmin myöntämistämme apurahoista.

Huomaa myös, että saamamme lahjoituksen johdosta (Lahjoitus Suomen sudenkorentoseuralta) meiltä voi hakea apurahoja sudenkorentoihin liittyviin hankkeisiin.

Tuemme opinnäytetöitä, julkaisuja ja opaskirjoja, jos ne lisäävät uhanalaisten tai suojelua vaativien eliölajien tai elinympäristöjen tuntemusta ja mahdollisimman suoraan niiden suojelua.


Mitä hakijalta vaaditaan?

Hakijalla tulee olla hyvä asiantuntemus hankkeen aihealueella. Säätiö edellyttää loppuraporttia tai vastaavaa esitystä toteutetusta hankkeesta. Raporttipohja on ladattavissa tästä. Raportti tulee toimittaa säätiölle viimeistään tammikuussa 2021.

Miten apurahaa voi hakea?

Apurahaa haetaan netissä täytettävällä hakulomakkeella (huomaa, että allaolevat linkit aukeavat vain hakuaikana).

Jos käytössäsi on Google-tili, avaa hakulomake tästä. Silloin voit helposti lähettää lomakkeen mukana hakemukseesi mahdollisesti kuuluvat liitteet. Tämä on toivomamme tapa.

Jos sinulla ei ole Google-tiliä, valitse tämä hakulomake. Jos käytät tätä lomaketta, lähetä liitteet erikseen lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Hakulomakkeessa on ohjeet hakemuksen tekemiseen. Suosittelemme tutustumaan ohjeisiin ja lomakkeeseen ennen hakemuksen täyttämistä. Tarvitset lomakkeen täyttämiseen Internet-yhteyden. Muulla tavalla laadittuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Tietosuojaseloste

__________

Säätiö voi poikkeuksellisesti tukea ennakoimattomia ja kiireellisiä suojeluhankkeita myös normaalin hakuajan ulkopuolella. Hakuajan ulkopuolista apurahaa voi hakea ottamalla yhteyttä säätiön asiamieheen Vesa Lepistöön.

Lisätietoja apurahoista antaa säätiön asiamies Vesa Lepistö: puh. 0400 967 104, info [at] vuokonluonnonsuojelusaatio.fi.


SÄÄTIÖMME TOIMII

 
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö • Asiamies Vesa Lepistö, Stadsvikintie 82, 01150 Söderkulla • info[at]vuokonluonnonsuojelusaatio.fi